The Kelantan Times

Membangun Bersama Islam

Pengalaman Hidup

leave a comment »

The Challenging Times merupakan kumpulan artikel-artikel yang ditulis oleh Almarhum Tunku di dalam tahun 80-an

Challenging Times merupakan kumpulan artikel-artikel yang ditulis oleh Almarhum Tunku di dalam tahun 80-an

Unity in Diversity

Unity in Diversity, satu ungkapan yang senantiasa kedengaran khususnya di dalam negara ini dalam menerangkan konsep multi-ras, multi-budaya dan pelbagai lagi demi menjaga hubungan baik antara masyarakat pelbagai kaum berbilang bangsa dan berlainan agama. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra (semoga Allah SWT menerima amal kebaikannya) di dalam buku beliau berjudul ‘Challenging Times’ menyatakan keinginan Raja Faisal, pemerintah kerajaan Saudi ketika itu supaya beliau dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang baru sejurus meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Lantikan tersebut di buat setelah mengambil kira keupayaan dan kebolehan Almarhum Tunku menyatukan pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia untuk hidup harmoni di dalam sebuah negara baru.

Memetik kata-kata King Faisal:

I know all about you and I am not asking you to be the imam of Islam. I know you can bring about Islamic unity“. Challenging Times. p.226

Tidak dapat dinafikan, kita perlu akui bahawa tugas untuk memimpin dunia Islam bukanlah satu tugas yang mudah, bahkan ia lebih rumit jika dibandingkan secara apple-to-apple dalam konteks Malaysia. Apa tidaknya, negara-negara Islam yang menganjur dari benua Afrika Utara hingga ke Selatan Nusantara itu kebanyakkannya baru mengecapi nikmat kemerdekaan daripada Tuan Kolonial selepas berakhir perang dunia ke-2. Kebanyakan negara-negara OIC pula mewakili umat Islam yang menganut pelbagai mazhab dan aliran dan ini sedikit sebanyak mengujikan kebijaksaan Tunku dalam memberi pandangan dan pendapat berdasarkan isu-isu semasa yang melingkari zamannya. Walau bagaimanapun, Tunku dengan pengalaman yang ada terbukti mampu menggalas tugas tersebut dengan baik.

 

Tempoh perkhidmatan beliau sebagai Perdana Menteri (1957-1970) dan Setiausaha Agung OIC (1971-1973) telah mewakili daerah pemikiran dan pendekatan yang berbeza dalam mewujudkan kesepaduan dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia dan Dunia Islam amnya. Walaupun terdapat sesetengah pihak generasi baru tidak sependapat dengan pendekatan beliau berhubung Secular State dan beberapa isu lain, perlu diakui bahawa Tunku telah banyak menyumbang kepada Dunia Islam dan umat khususnya PERKIM dan RESEAP. Sekurang-kurangnya, walaupun kita yang dilahirkan dalam sebuah negara yang sudah merdeka tanpa merasai jerit perit kesusahan hidup yang dialami masyarakat sebelum merdeka perlulah menyelami latar masa dan merasai keadaan zaman tersebut untuk mengetahui sebab dan punca sesuatu pendekatan yang diambil oleh insan yang terdahulu dan tidak hanya ‘completely dismissed‘ mereka yang tidak sealiran dengan kita.

Bila saya membawa contoh seperti Almarhum Tunku, bukanlah bermakna saya merupakan seorang pengkagum para pejuang aliran kebangsaan, cuma mesej yang ingin saya sampaikan adalah; tidakkah boleh kita melihat sisi-sisi kebaikan yang telah dilakukan insan semasa hayatnya tanpa dinafikan beberapa kelemahan yang mesti ada selagi mana dia bernama manusia.

Memetik kata-kata Tunku:

We faced the greatest challenge to life. As a result, I took to prayer and made a study of the religion. From that moment, my life changed“. Challenging Times. p.138

 

Memahami Teks dan Konteks

Setelah mencapai kemerdekaan 57 tahun yang lalu, kita ketandusan produk-produk insaniah seperti Tunku. Negarawan ulung yang mempunyai sudut pandang yang luas dan mampu menangani kerumitan kepelbagaian ideologi dan pemikiran di awal penubuhan Malaya dengan berlapang dada. Masyarakat moden hari ini, dengan segala kecanggihan sains dan teknologi yang melingkari kehidupan ini (ujian Tuhan untuk umat zaman ini), perlu menggarap sebaik mungkin kebolehan dan kemudahan untuk menjadi seorang insan yang kritis, progresif yang Islamis. Agamawan khususnya, perlu mempunyai suatu pandangan yang rentas sempadan dalam melihat kewujudan kepelbagaian aliran yang muncul dan mempunyai penilaian yang baik terhdap sesuatu perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini. Zaman dimana agamawan hanya perlu melihat kepada teks semata-mata sudah berlalu. Institusi dan akademi pengajian agama kita tidak perlu lagi melahirkan agamawan yang bersifat demikian. Kewujudan agamawan yang rigid dan literal dalam melihat sesuatu teks (nas) semata-mata tanpa melihat konteks akan menyebabkan kerugian kepada perkembangan umat Islam. Proses ijtihad pula perlu berlangsung secara terus-menerus dengan melihat kepada kerangka yang lebih luas dan mengambil kira pelbagai aspek supaya penyakit umat terdahulu seperti bertaqlid buta mampu dihindari.

 

Syed Syeikh al-Hadi bersama cucu beliau, Syed Muhammad bin Alwi al-Hady

Syed Syeikh al-Hadi bersama cucu beliau, Syed Muhammad bin Alwi al-Hady

Di sini, perlunya kita melihat kepada institusi-institusi yang membentuk sikap dan melahirkan pemikiran agamawan sebagai generasi penerus kesinambungan di kemudian hari. Walaupun institusi-institusi pengajian yang wujud di Tanah Melayu 100 tahun yang lalu seperti Madrasah al-Mashoor di Penang (1919) dan Madrasah Muhammadiyah di Kelantan (1917) tidak semekar seperti yang ada pada hari ini, akan tetapi generasi terdahulu telah merintis beberapa perkara di mana sebahagian besar generasi hari ini telah dan sedang menikmati hasil semaian mereka. Pelopor pemikir seperti Syed Syeikh al-Hadi (1867-1934), Abdul Kadir Adabi (1901-1944) dan Zainal Abidin Bin Ahmad @ Za’ba (1895-1973), (semoga Allah memberi ganjaran atas usaha mereka) walaupun dibangkitkan daripada kancah suasana persekitaran yang tidak kondusif di era kolonial namun masih mampu menyumbang sesuatu yang berharga kepada umat Islam di Tanah Melayu sehingga kini, ‘menggerakkan mana-mana tidur, membangkitkan mereka dari lena yang panjang’ dengan penuh hikmah dan sabar. Dan antara satu kelebihan yang ada pada generasi terdahulu yang tiada pada sisi sebahagian besar daripada kita generasi terkemudian ini dalam berdakwah menyampaikan ilmu, menegur kecacatan dan kelompongan yang berlaku di dalam masyarakat iaitu; kekurangan pengalaman hidup.

 

Abdul Kadir Adabi, wira yang tak di dendangkan.

Abdul Kadir Adabi, wira yang tak di dendangkan. Pemergiannya sewaktu usia yang masih muda merupakan satu kehilangan besar untuk kita semua.

 

Kekurangan pengalaman hidup inilah mendorong kita untuk melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir terlebih dahulu akan akibat dan kesan yang akan dihadapi dalam menangani kepelbagaian aliran. Hal ini berlaku khususnya di universiti dan institusi pengajian agama di mana pengikut pelbagai aliran pemikiran yang sebahagian besarnya anak-anak muda yang baru mengenal dunia keilmuan. Cabaran yang kita hadapi merupakan cabaran lama yang muncul dalam versi baru. Pertembungan pengikut aliran Sufi-Salafi, Asya’ari-Madkhali dan Tradisionalis-Modernis merupakan satu ‘comeback‘ kepada apa yang berlaku hampir 100 tahun lalu di Tanah Melayu. Walaupun ianya tidak lagi dinamakan Kaum Tua atau Kaum Muda, namun sikap sesetengah mereka secara tidak langsung mewakili kelompok-kelompok tersebut. Sikap sindir-menyindir, perli-memerli dan kutuk mengutuk atas nama memperbetulkan kesilapan dalam memahami keaslian amalan agama yang terjadi di media baru saban hari adalah punca-punca lain terjadinya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Ia diburukkan lagi oleh sikap sesetengah agamawan yang gagal memahami waqi (the understanding the reality), dan tidak dapat membezakan di antara usul fiqh (fundamental of jurisprudence) dengan furu’ (branches of jurisprudence) yang akhirnya membawa kepada tercetusnya bibit-bibit permusuhan dalam kalangan pengikut.
Almarhum Prof Dr Hamka, insan kebangsaan seluruh Nusantara.

Almarhum Prof Dr Hamka, insan kebanggaan seluruh Nusantara.

 

Bersederhanalah

Bersederhanalah dan berlapang dada lah. Selagi mana aliran pemikiran mana-mana kelompok (schools of thought) masih berada di dataran sunnah, yakni masih terikat dan berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah dan selagi mana ia tidak melampaui batas-batas agama (exaggeration), maka bersederhana lah. Tanganilah jiwa muda yang sedang bergelojak dan membara di kala usia muda sebegini. Contohi lah kelunakan Imam as-Syafi’e (767-820) dan kelembutan Imam al-Ghazali (1058-1111) rahimahullahu anhum dalam menyampaikan ilmu kepada sasaran dakwah mereka. Dan adalah sesuatu yang baik juga rasanya jika kita mengambil pedoman daripada kesederhanaan Almarhum Prof Dr. Haji Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka di dalam menangani kepelbagaian aliran pemikiran dalam kehidupan beragama. Selain karya ulung Tafsir al-Azhar dan lain-lainnya, karya beliau yang berjudul Falsafah Hidup merupakan karya yang menjadi inti kepada kesederhanaan dalam melihat kepelbagaian pemikiran yang muncul dalam kehidupan. Almarhum Buya Hamka tidak hanya menegur apa-apa yang difikirnya tidak betul dalam masyarakat sebaliknya turut memberi penawar untuk merawatnya sebagai contoh karya beliau yang berjudul Tasawuf Moden, sebuah buku yang menerangkan ciri-ciri sebenar amalan Tasawuf hasil reaksi beliau terhadap beberapa amalan tarikat sufi yang menyeleweng di Indonesia.

Di dalam konteks universiti di Malaysia, samada mahasiswa-mahsiswi tergolong baik dalam kumpulan harakah mahupun dakwah, masing-masing ingin mencari redha Allah menerusi jalan dan gerak kerja yang berbeza menurut kesesuaian kebolehan mereka dalam usaha untuk sampai kepada matlamat yang ingin dituju. Samada mereka mewakili Jama’at Tabligh atau pun IKRAM, PEMBINA dan lain -lain pertubuhan dakwah, masing-masing menyimpan walau sekelumit cita-cita untuk menyahut seruan berdakwah. Dan jika seseorang itu meminati kelancaran al-Habib Ali Zaenal Abidin ketika memberi tausiyah, mereka pergi ke Masjid Muadz Bin Jabal di Setiawangsa manakala kepada yang ingin mendengar ulasan-ulasan agama yang kontemporari oleh Prof Dato’ Dr Asri Zainul Abidin, maka mereka boleh menuju ke KGPA di Damansara. Bagi yang berminat mendengar ulasan speaker-speaker dari luar negara boleh menghadiri program-program yang dianjurkan oleh al-Maghrib Institute atau al-Kauthar Institute seperti Ilm’ Fest dan Twins of Faith. Maka tidak perlu lah satu pihak merendahkan kumpulan pihak yang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Kutiplah ilmu dari mana-mana daerah sekalipun asalkan ia masih tidak melencong dari dua jalan asal iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Maka amat rugilah jika kita terlalu fanatik terhadap satu aliran dengan mengenepikan aliran yang lain dengan meninggalkan sebahagian besar khazanah ilmu yang tersimpan dalam aliran tersebut.

Ambil lah mana-mana ilmu yang bermanfaat, dan tinggallah mana-mana yang tidak perlu.

 

 

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

April 16, 2014 at 4:45 PM

Posted in Education

Alhamdulillah! Saya kembali.

with 2 comments

 

Alhamdulillah ! Alhamdulillah ! Alhamdulillah !

Setelah lebih daripada setahun saya meninggalkan bidang penulisan di The Kelantan Times, dengan nikmat kesihatan akal dan kelapangan masa yang dikurniakan Allah SWT, hari ini saya mengambil keputusan untuk kembali menulis. Kotak e-mail dipenuhi dengan berpuluh-puluh pertanyaan-persoalan daripada netizens yang meminta supaya meneruskan ‘Press’ ini. Berpuluh-puluh draft artikel masih tergantung, juga komentar-komentar pengunjung setia yang tidak sempat di balas, saya memohon ribuan kemaafan.

Saya mengambil  keputusan untuk ‘bercuti’ lebih daripada setahun tersebut disebabkan ingin menumpukan sepenuhnya terhadap pengajian tahun akhir di Universiti Malaya. Diharapkan, dalam tempoh berbaki ini (insya-allah sebelum melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Warwick, U.K) saya dapat memanfaatkan ruang dan peluang untuk cuba menyiapkan bebarapa draft artikel yang masih tergantung. Di dalam artikel-artikel yang seterusnya, beberapa skop baru akan ditampilkan dalam penulisan khususnya berkaitan tokoh-tokoh, kesusasteraan, pendidikan dan keagamaan.

Memetik kata-kata sahabat; “Di saat insan tersungkur di dalam kehidupan, ia pantas bangkit untuk terus mara. Beberapa perkara yang terjadi dalam kehidupan ini dengan takdir-Nya tidak akan melemahkan semangat insan sebaliknya menguatkan tekad dan meneguhkan azam untuk meneruskan cita-cita, meneruskan sisa-sisa kehidupan untuk berbakti. Kerana kejatuhan itu, insan memilih untuk bangun!”

 

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

April 3, 2014 at 7:22 PM

Posted in News

December 7, 1941: 71 years ago..

leave a comment »

Dec 7, 1941, nearly 71 years ago, 11.45 PM local time, The British defence troops on the Badang and Sabak beaches reported ships anchoring about 1 and a half miles from the coast. The Japanese convoy of ships consisted of three large transport (Awajisan Maru, Ayatosan Maru, Sakura Maru) escorted by five Sendai Light Cruisers and squadron of destroyers (isonomi, Uranami, Shikinami and Ayanami). The army was from  the 56th Infantry Regiment of the 18th Division  of 25th Army under the Command of Major General Hiroshi Takumi. Shortly afterwards, the beaches artillery opened fire and was replied by the Japanese. This event indicated that the war had begun in Kelantan. In conjunction with 71st anniversary of the Japanese troops landing in Kota Bharu,

 

I will highlight about some historical artifacts found in Kelantan, Kota Bharu in particular. Pillboxes were built by the British Army in 1939/1940 as barricades during World War II.  For this purpose, these pillboxes were constructed along the coast that is from Tumpat, Kelantan to Kuala Besut, Terengganu. Apart from the coastal areas, such construction are also found at other strategic places such as the Kelantan riverside and near the airport of Kota Bharu. A Pillbox is made by of concrete cement that could accommodate 9-12 soldiers. Each box has a narrow hole at every corner which is meant for observing and shooting enemies with guns. At present, there are 25 pillboxes discovered, but most of them are sunken due to the coastal erosion throughout each year.

Map of Kota Bharu.

Map of the coastal of Kota Bharu.

The landing assault of the Takumi Detachment at Kota Bharu coastal.

The landing assault of the Takumi Detachment at Kota Bharu coastal.

LEFT SECTOR OF KELANTAN BEACH DEFENSE.
1) Jubakar Pantai, Tumpat.

a pillbox at Jubakar Pantai, Tumpat.

a pillbox at Jubakar Pantai, Tumpat.

neglected in a bush.

Neglected in a bush.

2) Pengkalan Chepa.

Well-protected pillbox.

Well-protected pillbox in town.

...

The 1st Hyderabad Indian State Forces defended the Kota Bharu airfield in Kelantan. This pillbox is located near a junction at Pengkalan Chepa road near the airport. A pillbox located beside the main runway of the Kota Bharu airport.

CENTRAL SECTOR OF KELANTAN BEACH DEFENSE.
3) Jalan Post Office Lama, Kota Bharu.

Located behind Pelangi Mall.

Located behind Pelangi Mall,  The left sector of the 8th Indian Brigade is on the left bank of the Kelantan River.The beach defense in this sector was manned by the 2/12th Frontier Force Rifles. There is one pillbox left on this sector at Jubakar, Tumpat near the Thai border.

 

Still protected despite in the middle of construction.

Still protected despite in the middle of construction. 

4)  Pulau Kundor, Pantai Cahaya Bulan.

Hidden in a remote area.

Hidden in a remote area.  It covered the Kota Bharu beach near the airfield and was defended by the 3/17th Dogra Regiment.

 

Located 200 meters from the sea.

Located 200 meters from the sea.

RIGHT SECTOR OF KELANTAN BEACH DEFENSE.
5) Kampung Perupok, Bachok.

The right sector of the Kelantan beach defence was from Bachok beach to Kuala Besut on the Terengganu border.

The right sector of the Kelantan beach defence was from Bachok beach to Kuala Besut on the Terengganu border.

 

The 2/10th Baluchistan Regt defended this sector which covered the beach near Gong Kedak airfield.

The 2/10th Baluchistan Regiment defended this sector which covered the beach near Gong Kedak airfield.

 

This is a result of constant coastal erosion.

This is a result of constant coastal erosion.

6) Pantai Kuala Belongan, Bachok.

..

It’s all about time to be sunken.

 

There used to be a large number of pill boxes along the state’s coastline, but many have succumbed to the forces of nature and erosion.

There used to be a large number of pill boxes along the state’s coastline, but many have succumbed to the forces of nature and erosion.

7) Pantai Melawi, Bachok.

...

Still in good condition.

 

...

However, most of these pillboxes are either left to the mercy of nature or otherwise occupied by unthinkable guests like a mini poultry farm strewn with rubbish and bushes.

8) Pantai Kuala Rekang, Bachok.

...

This pillbox is located far inside thus preventing it from sea erosion.

 

...

200 meters from the sea.

9) Pantai, Kuala Ger, Bachok.

 

...

This is the last pillbox found along the coastal from right sector near Tok Bali.

 

...

The survivor of time, 71 years-old pillbox. 

 

View from the village to the sea.

View from the village to the sea.

Time Tunnel.

70 years ago.

70 years ago.

 

and now...

and now…

THE REPLICA.

 A replica of the pill box can be seen at the War Museum in Kota Bharu.

A replica of the pill box can be seen at the War Museum in Kota Bharu. This particular model is found along the coast of Pantai Sabak.

 

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

December 7, 2012 at 11:41 PM

Posted in History

Istana Sultan Muhammad V

with 3 comments

KDYMM Sultan Muhammad ke V bersama YTM Tengku Mahkota Kelantan mencemar duli ke Majlis Solat Hajat dan Upacara Perletakan Batu Asas Pembinaan Istana Kelantan di Lembah Sireh belakang Istana Kota Lama,turut hadir sama pembesar-pembesar negeri dan Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Istana Kelantan ini akan dibina ditepi Sungai Kelantan di Kawasan Projek Pembangunan Lembah Sireh iaitu betul-betul di belakang Istana Kota Lama.

Untuk makluman, pembinaan Istana Kelantan adalah untuk memberi ‘rumah baru’ kepada Sultan Muhammad V  kerana selama ini baginda bersemayam di Istana Telipot yang mana ia sepatutnya menjadi tempat bersemayam Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Faiz Petra yang kini baginda juga ‘menumpang’ di Istana Kota Lama yang diubahsuai untuk baginda.  Istana Mahkota di Kubang Kerian telah menempatkan Sultan Ismail Petra bersama Raja Perempuan Kelantan dan anakanda baginda, Tengku Amalin Aisyah.

Gambaran artistik Istana Kelantan.

menghadap Sungai Kelantan.

Istana Kelantan menjadi ‘rumah baru’ buat Sultan Tercinta, Sultan Muhammad V.

Istana-Istana Kelantan.

Istana Telipot.

Istana Kota Lama

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

July 5, 2012 at 4:48 PM

Posted in Infrastructure

WordPress Hiatus.

with 2 comments

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin memohon jutaan kemaafan kepada sahabat-sahabat dan pembaca setia Wordpess The Kelantan Times kerana bercuti hampir 5 bulan dari sebarang aktiviti penulisan kerana menghadapi beberapa masalah-masalah teknikal. Artikel terakhir ialah ‘Kelantan & Kaya Akhirat’ yang mendapat coverage tertinggi iaitu hampir 30 000 views dalam masa sebulan ia dilepaskan ke wordpress ini. Dalam tempoh hiatus itu, wordpress ini mengalami beberapa pembaharuan dan pengupgradan dalam usaha memberikan yang terbaik buat pembaca sekalian. Insyaallah, sehubungan itu, artikel baru akan menyusul selepas proses kemaskini wordpess ini selesai. Terima kasih di atas respon pembaca mengenai perkembangan wordpress selepas melalui proses hiatus sejak Februari lalu.

Terima kasih sekali lagi buat penjenguk setia wordpress Kelantan Times yang sudi singgah untuk mencari maklumat baru dan informasi sejarah khususnya Kelantan.
Semoga doa kalian mengiringi perjuangan saya dalam bidang penulisan ini.

Assalamualaikum.

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

June 25, 2012 at 2:33 PM

Posted in Uncategorized

Kelantan & Kaya Akhirat.

with 21 comments

Ulama, Menteri Besar dan Imam.

Ini adalah merupakan suatu pemandangan Subuh ‘biasa-biasa’ di Kelantan pada hening Jumaat di Masjid Pulau Melaka, Kota Bharu Kelantan. Solat Subuh atau biasanya dipanggil Subuh Sajadah akan diimamkan sendiri oleh Tuan Guru Dato’ Menteri Besar, Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat walaupun dalam keadaan beliau yang uzur. Para jemaah datang dari segenap penjuru Kota Bharu menyebabkan Masjid 2 tingkat ini sentiasa melimpah keluar setiap pagi Jumaat. Berdasarkan pengalaman saya bermastautin di luar Kelantan selama lebih daripada 5 tahun, keadaan ini sangat ‘rare’ di negeri-negeri lain.

Inilah Subuh yang digeruni Yahudi. Inilah Subuh di Negeri yang dikatakan miskin. Miskin Material, tapi percayalah kita kaya Akhirat. Sesuatu yang tidak ada di negeri lain adalah berkat Ulama terdahulu dalam menegakkan kalimah Allah dibumi Kelantan dan Pattani menyebabkan negeri ini dan rakyatnya sangat cintakan Islam. Rakyat Kelantan tidak memuja Tuan Guru Nik Aziz bahkan jauh dari itu. Tapi rakyat telah dididik dan diasuh minda oleh ‘orang tua ini’ supaya cintakan Islam dan mengambil Islam sebagai suatu cara dan gaya hidup, dan bukannya seperti yang diamalkan oleh mereka2 yang lain yang mengambil solat sahaja dari Islam.

Islam tidak mengajar penganutnya untuk berfikir kebelakang, malah kita adalah perintis pemikiran ke hadapan iaitu Akhirat. Kita banyak sangat fikir dunia menyebabkan kita melihat dunia material sesuatu yang perlu diberi fokus. Ingat, kita dalam permusafiran, sebagai adat dalam permusafiran, kita perlu ambil yang mana perlu sahaja kerana kita perlu berjalan lagi dan terus berjalan hingga ke negeri yang kekal abadi. Itulah Akhirat. Kita tidak diajar untuk bermewah. Kita tidak diajar untuk itu kerana untuk apa diciptakan syurga jika di dunia ini kita telah memasuki ‘syurga’. Hiduplah sederhana. Kita di Kelantan, Alhamdulillah. Walaupun tidak semaju mereka, tapi nilai Islam itu sangat mahal.

Jemaah melimpah ke bibir masjid.

 

Subhanallah!

 

Islam di Kelantan.

 

Usai Solat Subuh, Tuan Guru memimpin bacaan Mathurat bersama-sama jemaah.

 

Majlis tahniq akan diadakan selepas solat Subuh setiap Jumaat sekiranya Tuan Guru Nik Aziz tiada urusan di luar Kelantan dan kesihatan yang mengizinkan.

 

Percuma! Beliau tidak mengenakan sebarang bayaran.

 

Setiap kali majlis berlangsung, hampir 40 orang bayi akan ditahniq sendiri oleh beliau.

 

Berkat Seorang Ulama.

 

Penat dan lelah, beliau tidak pernah menolak permintaan untuk ditahniq.

 

Seorang tukang urut sentiasa berada di belakang beliau, dan jika beliau terasa penat, beliau akan minta tangguh seketika untuk solat sunat 2 rakaat untuk menambah tenaga. Allahu Akbar!

 

Jemaah yang sedang menunggu giliran diluar.

 

Walaupun mereka berada disekitar Kota Bharu, dan walaupun keadaan yang sempit untuk parkir kenderaan, ramai jemaah hadir dengan kenderaan masing2. Orang Kelantan memang miskin!

 

Kita tidak semiskin seperti yang digembar-gemburkan mereka. Bahkan kita kaya ! Kaya akhirat.

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

February 29, 2012 at 12:23 PM

Posted in Events

Pembangunan Kota Bharu Sentral @ Tunjong.

with one comment

Semalam telah berlangsung Majlis Pengumuman Pembangunan Kota Bharu Sentral @ Tunjong  bertempat di Hotel Renaissance, Kota Bharu. Majlis disemprunakan oleh Menteri Besar Kelantan, Dato Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Klik pada imej untuk melihat pelan penuh.

 

Pelan Pembangunan Kota Bharu Sentral

 

Tunjong Pavilion, salah satu projek bersepadu Kota Bharu Sentral.

 

Video Promo:

 

Ulasan Exco Kerajaan Negeri Kelantan.

Written by Muhammad Ismail Ibrahim

January 17, 2012 at 11:25 AM

Posted in Infrastructure

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers